Kalite Yönetim Bilgi Sistemi sayfasında bulunmaktasınız

Bu servisi kullanarak üniversite bünyesinde bulunan birimlere ilgili düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Sizin düşünceleriniz bizler için çok önemli; bize faaliyetlerimiz ile ilgili her türlü istek, öneri ve memnuniyetinizi alttaki linkleri kullanarak yönlendirileceginiz sayfalarda yazabilirsiniz.

Bilgi Talebi
İstek
Memnuniyet
Öneri
Şikayet


ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarını karşılayan benzersiz bir altyapı sağlar.
*Muazzam büyüklükteki müşteri sayısı ve karmaşık organizasyonel yapılanma koşullarında çok sayıda şikayeti eş zamanlı ve etkin biçimde yönetebilme olanağı sağlar. *Şikayetlerin kayıt altına alınmasını, birimler arasında yönlendirilmesi, yönetilmesi ve raporlanmasını, şikayet sahibinin her aşamada bilgilendirilmesini sağlar. *Şikayetlere yetkisiz erişimi engeller ve şikayet sahibinin haklarının güvence altına alınması için gerekli koşulları sağlar. Yöneticiler için şikayetlere ilişkin detaylı ve tam zamanlı raporlar sunar. *Kurumsal enerjinin şikayetlerinin yönetilmesine değil giderilmesine odaklanmasına ve çözüm önerilerinin üretilerek, sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.


Kurum içerisinde zamandan ve mekandan bağımsız bir beyin fırtınası ortamı sağlar.
Kurumda öneri ve planların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için altyapı sağlar. İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetilmesi ve Raporlanması için modern ve etkili bir araçtır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır, birimler tarafından uygun faaliyetler gerçekleştirilerek sonuçları raporlanır ve etkin yönetim araçlarından yararlanılarak birimlerin iyileştirme faaliyetlerine katkısı yöneticilerin tam zamanlı olarak ekranındadır. Öneri ve İsteklerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi İçin etkin bir yönetim aracıdır.


Kurum içerisinde zamandan ve mekandan bağımsız bir beyin fırtınası ortamı sağlar.
Kurumsal gelişime katkı sağlayacak öneri ve isteklerin gözden kaçmasını hiyerarşik ve burokratik kademeler içerisinde kaybolmasına izin vermez. Öneri istekler birimlerine ve konularına göre etkin biçimde tasnif edilerek yöneticilere müşterilerin beklenti ve talepleri mümkün olduğunca en şeffaf bir şekilde raporlanır. Bu durum aynı zamanda, belirli bir süre sonunda taleplerin ve çözüm önerilerinin de sistematik hale gelmesini sağlar.